معرفی گروه پژوهشی

گروه پژوهشی فناوری پیل سوختی دانشگاه صنعتی بابل با موافقت اصولی بر اساس مجوز شماره 6630/3 مورخه 16/7/85 شورای گسترش وزارت علوم تحقیقات و فناوری آغاز به کار نموده است و در سال 1395 توسط همین شورای دارای موافقت قطعی گردیده است. دراین راستا گامهای اساسی در رابطه با تکنولوژی نوین تبدیل انرژی برداشته است و از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده است. گزارش مختصری از فعالیتهای پژوهشی و آموزشی این گروه درسال 1395 و برنامه های فعالیتهای پژوهشی سال 1396 پرداخته می‌شود.

بیش از پانزده عضوهیات علمی از دانشکده‌ها مختلف دانشگاه در این گروه پژوهشی به فعالیت مشغول می‌باشند. این گروه پژوهشی با انجمن هیدروژن و پیل سوختی و دیگر مراکز تحقیقاتی دانشگاهی کشور همکاری نزدیکی دارد. در حال حاضر بیش از 20 دانشجوی دکترا و 75 دانشجوی کارشناسی ارشد در گروه پژوهشی پیل‌سوختی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مشغول به فعالیتهای پژوهشی می­باشند.