در حال انجام

ردیف

عنوان پروژه

کارفرما

مجری

وضعیت پروژه

1

طراحی و ساخت یک مجتمع فشرده   پیل سوختی پلیمری 5/2 کیلوواتی  با ریفورمر گاز طبیعی با مدیریت و کنترل از راه دور و قابلیت اتصال و سوئیچینگ با شبکه

سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)

محسن شاکری

در دست انجام

2

طراحی مفهومی، مهندسی و ساخت استک الکترولایزر غشای پلیمری برای تولید هیدروژن و اکسیژن

سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)

محسن شاکری

مرتضی دردل

عباس رامیار

روزبه شفقت

در دست انجام