خاتمه یافته

طراحی و ساخت یک سیستم تولید آنی هیدروژن با ظرفیت  slpm15 برای کاربری در پیل سوختی پلیمری

طراحی و ساخت دستگاه تست پیل سوختی متانولی با ظرفیت 5/1 کیلووات

طراحی و ساخت سیستم کامل پیل سوختی متانولی با توان خالص 500 واتی

طراحی و ساخت سیستم کامل پیل سوختی متانولی با توان خالص یک کیلوواتی

طراحی و ساخت سیستم پیل سوختی متانولی برای کاربری در شناورهای سطحی بدون سرنشین

امکان سنجی بکارگیری پیل سوختی در پهپاد برای ارتفاع بالای 12000 پا

طراحی و ساخت سیستم پیل سوختی پلیمری 500 واتی با وزن بسیار کم برای کاربری در پهپاد

طراحی و ساخت مدل آزمایشگاهی تولید آنی H2 با استفاده از واکنش Al با آب

ارتقاء دستگاه تست پیل سوختی متانولی 5/1 کیلوواتی  به پیل سوختی پلیمری با ظرفیت   kW5

باز طراحی و ساخت مجدد دستگاه تست پیل سوختی پلیمری با ظرفیت 5 کیلووات

طراحی وساخت اولین الکترولایزر PEM

طراحی وساخت صفحات دوقطبی فلزی

طراحی و ساخت استک یکپارچه PEM (رطوبت زن + توده )

طراحی و ساخت نمونه مهندسی سنسور غلظت سنج متانول جهت کاربرد در سیستم پیل سوختی متانولی

تدوین نرم‌افزار مهندسی پیلهای سوختی پلیمری و متانولی (FCS 1.1)

شبیه‌سازی عددی جریان سیال در پیلهای سوختی  پلیمری

چاپ حداقل 100 مقاله علمی و پژوهشی و کنفرانسی در داخل و خارج از کشور

ساخت و تجهیز آزمایشگاه گروه پژوهشی فناوری پیل سوختی

فارغ التحصیل حداقل 80 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری در رابطه با موضوعات مرتبط با پیل سوختی.